Omexxel

HOTLINE: 090 1267 000

GIỚI THIỆU VỀ 10 PHARMA:

10 Pharma là doanh nghiệp đem lại giá trị sống, giá trị về sức khoẻ với mục tiêu lấy khách hàng là trọng tâm. 10 Pharma luôn cam kết mang tới những sản phẩm, dịch vụ nâng cao sức khoẻ, giá trị sống của khách hàng.

10 Pharma trong quá khứ với tên gọi là Công ty Cổ Phần Sức Khỏe For hoạt động kinh doanh nhập khẩu thực phẩm chức năng, hiện tại sở hữu nhãn hiệu OMEXXEL, là nhà phân phối chính thức và duy nhất của nhãn hiệu từ Hoa Kỳ này.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

“Trở thành tập đoàn sản xuất, nhập khẩu, phân phối, dịch vụ thực phẩm sức khoẻ, hoạt động cộng đồng mang lại giá trị sống và sức khoẻ cho người dân, khách hàng trên khắp Tổ Quốc Việt Nam.”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sản phẩm tốt: Sản phẩm, dịch vụ mang lại sức khoẻ, niềm vui, sự hạnh phúc cho khách hàng sử dụng.

Khách hàng là trọng tâm: Lấy khách hàng làm trọng tâm, mọi kế hoạch, chiến lược của 10 Pharma đều tập trung phụng sự khách hàng.

Chia sẻ thành công: Mọi thành viên, đối tác của 10 Pharma đều nhận được lợi ích và sự thành côngxứng đáng với trí lực cống hiến.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

10 Pharma là một động từ tiếng Anh. 10 Pharma đứng một mình trở thành vô nghĩa, 10 Pharma phải đứng cùng khách hàng, phải đứng cùng anh chị em trong doanh nghiệp, triết lý cho đi những điều tốt đẹp nhất, sẽ nhận được những tưởng thưởng và sự thành công xứng đáng.

Khách hàng sử dụng: Cho những điều tốt đẹp nhất bằng sự hiểu biết của mình cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

Nhân viên với khách hàng: Lấy khách hàng làm trọng tâm, là tâm quyết cho mọi kế hoạch thực hiện của mọi cá nhân và của tập thể.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Lấy khách hàng là trung tâm 10 Pharma cam kết và cố gắng mang đến mọi sản phẩm đám ứng nhu cầu của khách hàng dựa trên sự kiểm soát của Bộ Y Tế và các cơ quan chức năng với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức trong kinh doanh và tuân theo Hiến pháp - Pháp luật của Việt Nam.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Minh bạch: Sự minh bạch sẽ thể hiện trong mọi chính sách của 10 Pharma, tất cả các thành viên của 10 Pharma đều phải minh bạch trong chính sách, trong tài chính, trong kế hoạch và trong mọi yêu cầu.

Công bằng: Để đảm bảo một môi trường vận hành tốt và luôn tạo ra sự thăng tiến cho tất cả các thành viên của 10 Pharma đều được trao và tin tưởng về sự công bằng trong mọi vấn đề.

Sáng tạo: Sáng tạo để thay đổi mọi thứ, mọi thành viên của 10 Pharma luôn luôn được khuyến khích và sẽ được đánh giá cao nếu tạo ra mọi sự sáng tạo trong công việc và kế hoạch, tất cả mọi vấn đề đều được thảo luận và cùng đóng góp ý tưởng.

Trao quyền: Mọi thành viên của 10 Pharma ở mọi vị trí đều được trao quyền thực thi, quyết định những vấn đề thuộc chuyên môn, kiến thức và trách nghiệm của mình.

Hãy cho đi: 10 Pharma - Cho đi, hãy cho đi những giá trị, những điều tốt đẹp nhất của bản thân và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung, những điều các bạn cho đi sẽ còn mãi trong 10 Pharma và đồng nghiệp.